Echtscheidingsadvocaat

Het is in Nederland (nog) niet mogelijk om te scheiden zonder advocaat. Toch is het ook niet noodzakelijk dat beide partners een eigen echtscheidingsadvocaat in de arm nemen. Wanneer men het samen eens is over de scheiding en de gemaakte afspraken hierover heeft vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, kan besloten worden om samen één echtscheidingsadvocaat in te huren. De echtscheidingsadvocaat vraagt de scheiding aan bij de rechter.

De juridische expertise van een echtscheidingsadvocaat

Om samen tot goede afspraken te komen, kan een beroep worden gedaan op de expertise van een bemiddelaar of mediator. Dit is echter niet verplicht: wie zonder hulp samen tot een overeenstemming kan komen, is helemaal vrij om dit ook zelf te doen. Toch is het vaak wel verstandig om advies in te winnen bij een echtscheidingsadvocaat

Een echtscheidingsadvocaat heeft namelijk een grondige kennis van het familierecht en de bijkomende juridische en financiële aspecten. Wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht en ook zal de kinder- en partneralimentatie vastgesteld moeten worden. Heeft één van de partners een eigen bedrijf, dan kan ook dit een rol spelen bij de echtscheiding. In dit soort gevallen is het dan ook verstandig om met een echtscheidingsadvocaat om de tafel te gaan zitten om de financiële en juridische gevolgen van de scheiding goed door te spreken.

Wat kost een echtscheidingsadvocaat?

Er bestaan grote verschillen in het uurtarief van advocaten. Het is daarom verstandig om hier eerst naar te informeren voordat er een beroep wordt gedaan op een echtscheidingsadvocaat. Over het algemeen kost een echtscheidingsadvocaat tussen de € 150,- en € 230,- per uur (exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten). Partners die samen een echtscheidingsadvocaat inhuren, kunnen de kosten delen en zijn hierdoor goedkoper uit.

In Nederland bestaat bovendien de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor rechtsbijstand. Deze subsidie is echter inkomensafhankelijk.