Scheiding aanvragen

Om in Nederland te kunnen scheiden, moet er altijd een verzoek tot scheiding ingediend worden bij de rechtbank. Dit mag je niet zelf doen, maar door een echtscheidingsadvocaat die je hiervoor inhuurt. Wanneer jij en je partner het eens zijn over de scheiding, kunnen jullie samen een advocaat inschakelen. De scheidingsprocedure zal in zo’n geval niet lang duren en de rechter zal snel een uitspraak kunnen doen.

Ingewikkelder is het echter wanneer één van de partners het niet eens is met de scheiding. Er wordt dan een eenzijdig verzoek ingediend en beide partners hebben ieder een eigen advocaat nodig. Je kunt je wel voorstellen, dat dit een onwenselijke situatie is. Het is dan ook belangrijk dat als je wilt gaan scheiden, je dit goed doorspreekt met je partner. Probeer er samen aan uit te komen en maak afspraken. Vinden jullie dit lastig, overweeg dan om een professionele bemiddelaar of mediator in te schakelen. Hij of zij kan jullie voorzien van een onafhankelijk advies.

Momenteel ligt er een wetsvoorstel ter goedkeuring bij de Tweede Kamer om het scheiden zonder een advocaat en rechter mogelijk te maken. Wordt dit wetsvoorstel aangenomen, dan kun je – mits je voldoet aan de voorwaarden – voortaan zelf de scheiding aanvragen.

De scheiding aanvragen

Wat de reden voor de scheiding ook is, probeer om je scheiding in goed overleg met elkaar te regelen. Dit levert je niet alleen voordelen op tijdens de echtscheidingsprocedure – zoals het gezamenlijk in kunnen schakelen van een echtscheidingsadvocaat voor de aanvraag van de scheiding – maar ook na de scheiding zullen jullie in staat zijn om op (redelijk) goede voet met elkaar om te gaan. Dat laatste is vooral belangrijk wanneer jullie samen kinderen hebben.

Om de scheiding aan te kunnen vragen, moet je zorgen dat je de volgende papieren op orde hebt:

  • Uittreksels uit het persoonsregister. Beide partners dienen een uittreksel uit het persoonsregister in te leveren. Deze vraag je op bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Vraag of ze de nationaliteit en de datum van vestiging erop vermelden – dit is niet standaard, maar wel nodig voor de aanvraag van een echtscheiding.
  • Uittreksel uit het huwelijksregister. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente waar je getrouwd bent.
  • Uittreksel uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen. Deze is op te vragen bij de gemeente waarin de kinderen geboren zijn.

De nevenvoorzieningen

Bij het aanvragen van de scheiding heb je niet alleen het verzoekschrift en de bovenstaande documenten nodig, maar ook dien je na te denken over de zogenaamde nevenvoorzieningen. Dit zijn afspraken die te maken hebben met de echtscheiding, zoals bijvoorbeeld:

  • Het ouderschapsplan. Dit is alleen van toepassing (en verplicht) wanneer jij en je partner samen minderjarige kinderen hebben en het ouderschapsplan dienen jullie samen (eventueel met hulp van een bemiddelaar of mediator) op te stellen.
  • De vaststelling van de partner- en/of kinderalimentatie.
  • De afspraak wie er in de huidige woning blijft wonen.
  • De verdeling van goederen en andere (financiële) bezittingen.

De afhandeling van de scheiding

Nadat het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank, zal de rechter uitspraak doen. In veel gevallen – zeker wanneer de scheiding door beide partners aangevraagd wordt – zal dit weinig problemen geven. De echtscheiding is echter pas definitief wanneer de beschikking van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit moet binnen zes maanden na de uitspraak gebeuren en wordt geregeld door je advocaat.